Szkolenie – Obsługa urządzeń Apple IOS i MacOS

Opis:

Szkolenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby lub grupy osób. Szkolenie prowadzone jest w formie laboratoriów i wykładów.

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone dla każdego kto chciałby zapoznać się z urządzaniami firmy apple, z usługa icloud, itp.

Przykładowy zakres:

  1. Podstawowe funkcje systemu IOS i MacOS,
  2. Różnice między IOS a Android, MacOS a Windows,
  3. Usługa icloud - chmura i synchronizacja,
  4. Parallels programy Windows uruchomiane  na Macu,
  5. Konfiguracja, zabezpieczenie, użytkowanie.

Cena:

Cena jest uzgadniana indywidualnie, w zależności od zakresu, ilości osób (maksymalnie 10 osób) oraz godzin.

W cenie zawarte jest szkolenie, materiały dydaktyczne, telefoniczne wsparcie po szkoleniowe przez okres 1 miesiąca.

Zapraszamy do kontaktu